CO O NÁS ŘÍKAJÍ KLIENTI

Jsme rádi za nadšené klienty ...

MČ Praha - Slivenec - umístění zásobníku reflexních prvků Zásobník je umístěný teprve krátkou dobu, nicméně občané-chodci velmi pozitivně hodnotí zvýšení jejich bezpečnosti. Komunikací chodí často naši občané do lokality U Jezírka nebo pak dále do MČ Praha – Lochkov. Vzhledem k dlouhému poměrně rovnému úseku řidiči často překračují povolenou rychlost a tak je velmi dobře, že jsou chodci velmi dobře vidět, a to i na větší vzdálenost.
Jana ValtrováŽivotní prostředí a doprava MČ Praha Slivenec
Se zásobníky JukejReflex jsme velmi spokojeni. V naší obci jsme umístili dva kusy těchto zásobníků. Jeden se nachází na rozhraní obcí Malé a Velké Svatoňovice. Druhý je v obci u obchodu s potravinami. Samolepky jsou velmi oblíbené mezi dětmi. Jedná se o skvělou možnost zvýšení bezpečnosti chodců.
Vladimír Provazníkstarosta obce
Díky záslužné aktivitě Svazu místních samospráv ČR, který zajistil na své náklady pro města a obce zásobníky s reflexními prvky - samolepícími terčíky se znakem obce od společnosti JukejReflex s.r.o., jsme obdrželi v březnu 2018 zásobník s 500 ks reflexních terčíků. Zásobník jsme umístili v centru obce na budově obecního úřadu a pošty, kudy zároveň prochází turistické trasy a je zde velký pohyb chodců. Přestože máme všechny ulice osvětlené, chybí chodníky podél některých silnic spojujících jednotlivé části obce. Proto jsme uvítali kdykoliv dostupné reflexní prvky, které slouží pro zvýšení bezpečnosti chodců při snížené viditelnosti na poměrně frekventovaných komunikacích. Během tří měsíců jsme objednali dalších 500 ks těchto terčíků, které obec poskytuje občanům a turistům zdarma. Dobrý nápad, děkujeme.
Ing. Pavel Pálamístostarosta obce Kamenný Přívoz
Co se týče referencí ohledně instalace zásobníků s terči, myslím, že naše město není zrovna klasickým klientem, neboť jsme od společnosti Jukej Reflex brali pouze terče, které využíváme jako propagační předmět při akcích města. Nejedná se tedy o klasické využití, byť předpokládáme, že obdarovaní použijí reflexní terč jako bezpečnostní prvek např. na své oblečení při návratu z konkrétní akce.
Olga Stojanováasistentka starosty města Opočno