Nejsvítivější retroreflexní prvky na trhu

Technická specifikace retroreflexních samolepících terčů

Reflexní bezpečnostní terče jsou vyráběny jako kusová výroba, dle požadavků zákazníků. Výchozí rozměr byl definován na průměr 63 mm, což je na základě dlouhodobého testování nejvhodnější velikost samolepky v závislosti na svítivosti, lepivosti a přizpůsobení se tvaru podkladovému materiálu. Použitý materiál je vyroben firmou 3M, jedním z největších výrobců reflexních materiálů na světě. Nejedná se o běžně dostupný typ materiálu, ale o individuální produkt, vyrobený na základě specifických požadavků reflektující zkušenosti z testovacího provozu a velkého množství měření a zkoušek ve státní zkušebně (EZÚ)

Vrchní vrstva se vyznačuje maximální retroreflexivitou, překračující základní zákonné požadavky na bezpečnostní prvky tohoto typu. Současně splňuje požadavek optimálního poměru cena/kvalita pro udržení nejnižší možné ceny za kus. Na základě dlouhodobého testování byla ověřena přímá viditelnost osvětleného reflexního prvku na vzdálenost 200-400m. Odrazivost neklesá ani při nasvícení pod úhlem až +/- 45 stupňů. Ideálním místem pro aplikaci reflexního prvku bylo stanoveno lýtko a holeň pravé nohy dotyčné osoby, Tím je zaručeno osvícení  na velkou vzdálenost, a to i automobily s tlumenými světly. Zároveň neustálý pohyb prvku, umístěného na končetině, dále zvyšuje viditelnost pro řidiče tím, že se prvek systematicky pohybuje a upozorní na osobu dříve než prvek statický. 

Reflexní fólie je na spodní straně vybavena speciálně vyvinutým solventním lepidlem, které zaručuje naprosto perfektní přilnutí na jakýkoliv povrch (předpoklad textilních materiálů, což bývá problém). Samolepky lze dle zkušeností nalepit na jakýkoliv typ oděvu a materiálu. Při vývoji a v průběhu testování byl dále kladen zcela zásadní nárok na to, aby lepidlo nepoškozovalo oděv, na který je prvek nalepen. Prvek musí být i po delší době lehce odstranitelný, ale zároveň musí splňovat požadavky na přilnavost na různé materiály (silon, bavlna, denim apod.) tak, aby nedošlo k samovolnému odpadnutí. Náš reflexní materiál splňuje výše uvedené požadavky v celém rozsahu. V průběhu posledních měsíců nebyla přijata ani jediná reklamace ze strany uživatelů kvůli poškozenému oblečení. Reflexní vrstva se dále vyznačuje velkou tuhostí. Byl zvolen materiál s maximální volumitou, jehož tloušťka nyní činí cca 250 μm. To zaručuje pevnost aplikovaných samolepek na libovolných materiálech, zejména na slabých jako je silon apod.

Díky tomu nedochází k ohybu a deformaci prvku a nesnižuje se velikost reflexní plochy. Na základě testování bylo stanoveno, že velikost potištěné plochy nesmí být více jak 25%, aby nedocházelo ke snižování reflexivity u větších vzdáleností.

Spodní podkladový materiál o síle cca 200 μm byl vyvinut jako ideální pro tyto účely. Většina podobných materiálů používá jako podklad pouze jednostranně coatovaný silikonový papír, což má za následek velice rychlou degradaci (rozmočení) tohoto papíru při umístění ve venkovním prostředí (před aplikací - v podavačích). Tím dochází k celkové degradaci samolepky, protože se vlivem vody a vlhka poškodí (rozmočí) nosný papír a následně je degradována vrstva lepidla. Naše řešení je vodě a vlhkosti odolné a k degradaci samolepek nedochází ani v zimních měsících mrazem, ani v letních měsících, vlivem deště, vlhkosti, tepla apod. Jedná se o syntetický materiál, oboustranně potažený silikonovým nátěrem. Zbytky papíru je možné ekologicky likvidovat odhozením do odpadní nádoby/koše, která se vždy nachází pod výdejním stojanem.

Shrnutí:

Reflexní samolepky se vyznačují celkovou tuhostí použitého materiálu. Za prvé se samy o sobě nekroutí, což umožňuje naprosto bezproblémové vysouvání z výdejního podavače. A za druhé se po aplikaci vyznačují velkou tuhostí, čímž dochází k malé deformaci již aplikované fólie i na slabých materiálech (viz výše). Reflexní prvek splňuje na základě dlouhodobého testování všechny požadavky na kvalitní označení osoby pohybující se ve tmě. Je vícenásobně aplikovatelný, nedegraduje, nelze ho běžným užíváním poškodit. Při správné aplikaci se samovolně neodlepuje, zároveň ho lze vždy bez problému odstranit, bez poškození nosného materiálu (zejména oděvu). Prvek odráží jasné světlo, v teplotě barev "denní bílá", tedy kolem 4500Kelvina. Pro osobu používající prvek je vhodné nalepit 1 kus na přední část těla a 1 kus na zadní část (ideálně lýtko a holeň pravé dolní končetiny), směrem ke středu vozovky. Prověřená viditelnost byla stanovena na 200-400m podle typu terénu a v závislosti na typu osvětlení (tlumená/dálková světla).